გრძელი ჯოხის იზოლატორები მაღალი ძაბვის ხაზებისთვის