კოჭის იზოლატორები

  • Spool Insulators

    კოჭის იზოლატორები

    იზოლატორი, რომელიც გამოიყენება სადისტრიბუციო ქსელებში, რომელიც მუშაობს დაბალი ძაბვით, ცნობილია როგორც ბორკილების იზოლატორი. ეს იზოლატორი ასევე ცნობილია, როგორც კოჭის იზოლატორი. ეს იზოლატორები შეიძლება მუშაობდეს ორ პოზიციაში, როგორც ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალურად. ამჟამად, ამ იზოლატორის გამოყენება შემცირდა მიწისქვეშა კაბელის გამო, რომელიც გამოიყენება განაწილების მიზნით.