ქარხნული ტური

მოწინავე ლაბორატორიული ტესტირების მოწყობილობა

ლაბორატორიული პანორამა

საკეტი მოწყობილობის ტესტირების ინსტრუმენტი

ფორიანობის შესამოწმებელი ინსტრუმენტი

სიმძლავრის სიხშირის პუნქციის ნავთობის ტესტირების მანქანა

დაძაბულობის შესამოწმებელი მოწყობილობა

მწარმოებლის ხედი