ქარხნის ტური

მოწინავე ლაბორატორიული ტესტის აღჭურვილობა

ლაბორატორიის პანორამა

ჩამკეტი მოწყობილობის ტესტირების ინსტრუმენტი

ფორების ტესტირების ინსტრუმენტი

სიმძლავრის სიხშირის პუნქციის ზეთოვანი ტესტირების მანქანა

დაძაბულობის დატვირთვის ტესტირების მოწყობილობა

მწარმოებლის ხედი