ეგვიპტეში გაგზავნილი 10 40HQ 33kV ფაიფურის პინიანი იზოლატორი შპინდლით